Přidej se!

Mezinárodní workcamp pro mladé dobrovolníky v srdci Evropy!

V září 2020 zveme mladé dobrovolníky z celé Evropy, aby nám pomohli rozvinout židovský hřbitov v digitální výukové centrum. S fokusem na židovskou kulturu pohřbívání a hřbitovů budeme vytvářet digitální obsahy, jako například 3-D model smuteční síně, která byla v roce 1938 zničena nacisty. Kromě práce v areálu hřbitova podnikneme exkurze do Görlitz (Zhořelce), Liberce a po okolí Žitavy, vždy po stopách bohaté historie židovského života a umírání v Trojzemí. 

KDE BUDEME PRACOVAT? 
Žitavský Židovský hřbitov je výjimečné místo ve výjimečném prostředí: postavený a udržovaný malou, avšak prosperující židovskou komunitou, znesvěcený a částečně poničený během Shoah, v následujících desetiletích zanedbaný a rozpadající se a téměř vymizelý z paměti místního obyvatelstva v německo-polsko-českém Trojzemí. Zatímco většina stop židovského života v Žitavě zmizela, hřbitov stále existuje a uchovává židovské kulturní dědictví, většinou v podobě mnoha “Mazewa” – tradičních náhrobních kamenů.
V průběhu dvoutýdenního workcampu se pokusíme oživit dědictví tohoto unikátního místa a přenést jej do digitálního věku.
Spolu přistoupíme k hřbitovu pomocí metod interpretace dědictví a digitálního mapování a vytvoříme virtuální prohlídku hřbitova. Tímto způsobem by se Židovský hřbitov v Žitavě mohl opět stát navštěvovaným místem a místem aktivního vzpomínání a mohl by tak pomoci přenést kulturní dědictví života židovské komunity v tomto regionu do 21. století.

VÍCE INFORMACÍ 
https://www.facebook.com/mazewaeu/?ref=bookmarks

SPOLUPRÁCE
Projekt MAZEWA je realizován ve spolupráci mezi Hillersche Villa gGmbH, VJF e.V., židovskou obcí v Drážďanech a Liberci a městem Žitava.

CO JE MAZEWA? 

V rámci projektu MAZEWA rozvíjíme židovský hřbitov v Žitavě jako digitální výukové místo. Chceme tím zviditelnit toto poklidné místo a s ním spojený život a umírání židovské komunity v Žitavě. Jádrem MAZEWA jsou dva workcampy pro mladé dospělé z celé Evropy, které se uskuteční vždy v září 2020 a 2021. 

Pokud se chceš dozvědět více o projektu a o možnosti se zúčastnit, podívej se zde -> https://www.facebook.com/mazewaeu/?ref=bookmarks

Schlagwörter:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

*